PRIVACY
VERKLARING

Het privacy verklaring is van toepassing op alle
producten, diensten en activiteiten van EVENTSOFT.

Privacy verklaring

 • Deze Privacyverklaring is bedoeld om je inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen. Concreet beschrijft deze verklaring:

  • Welke gegevens we verzamelen en waarom
  • Hoe we die gegevens gebruiken
  • Inzicht verkrijgen in verzamelde gegevens
  • Gegevens die we delen
  • Beveiliging van gegevens

   Jouw privacy is belangrijk voor ons. Wij beseffen dan ook heel goed dat we vertrouwelijke gegevens beheren en vragen je daarom om de tijd te nemen onze privacyverklaring door te nemen. We verwerken je gegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

  Gegevens die we verzamelen

  De gegevens die worden verzameld gebruiken we om je in staat te stellen optimaal gebruik te maken van deze website, een beter beeld te krijgen van de interesses van gebruikers die de website bezoeken, met je te communiceren over producten en diensten die interessant kunnen zijn en om oneigenlijk gebruik van deze website tegen te gaan. Kortom we verzamelen gegevens om (betere) diensten te leveren aan onze gebruikers. Deze gegevens verzamelen we op de volgende manieren:

  Gegevens die je ons aanlevert of wij verzamelen
  Wanneer je een formulier op onze site verstuurt, met ons chat of jezelf aanmeldt voor onze diensten vragen we je om persoonlijke gegevens zoals:

  • Bedrijfsnaam
  • Achternaam
  • Voornaam
  • Bedrijfs adres
  • E-mail adres
  • Telefoonnummer
  • Gebruikersnaam
  • Wachtwoord
  • Informatie over het gebruik van de website, web applicaties inclusief heatmaps, surf gedrag, IP adres, browsertype).
  • EVENTSOFT verzamelt automatisch anonieme informatie over het gebruik van de websites en diensten via onze SAAS applicaties. Wij kunnen u niet identificeren op basis van deze gegevens maar stelt ons in staat om statistieken op te stellen over het gebruik van de website en saas applicaties om onze diensten uit te voeren en te verbeteren.

  De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Eventsoft of die van een derde partij (waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben).

  Methoden voor het verzamelen van persoonlijke gegevens
  Het verzamelen van deze persoonlijke gegevens vindt plaats in het kader van:

  • Aanvraag demo
  • Samenwerking met EVENTSOFT
  • Offerte aanvraag
  • Informatie aanvraag
  • Bezoek website
  • Gebruik saas applicaties
  • Bezoek aan onze kantoor
  • Inschrijving evenement, webinar
  • Communicatie per e-mail of (telefoon) gesprekken

  Cookies
  Wij en de advertentie-platformen die we inzetten, gebruiken verschillende technologieën om gegevens te verzamelen en op te slaan wanneer je onze website of applicatie bezoekt. Dit omvat het gebruik van cookies om je browser of apparaat te identificeren. Zie hiervoor ook onze cookieverklaring.

  Hoe gebruiken we de verzamelde gegevens

  We gebruiken de gegevens die we verzamelen om onze diensten te leveren, te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren en om nieuwe diensten te ontwikkelen. We gebruiken deze gegevens ook om gepersonaliseerde inhoud te leveren, zoals relevantere inhoud op onze website, e-mails en advertenties met als doel de totale kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

  Persoonsgegevens maken we niet openbaar en verstrekken we niet aan derden, behalve voor zover ze worden opgeslagen op servers die wij extern van derden afnemen. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om gegevens zo goed mogelijk te beschermen. We vragen je altijd om toestemming voordat we gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan in deze Privacyverklaring beschreven.

  Google analytics
  Wij gebruiken Google Analytics om het verkeer naar deze website te analyseren. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s,  eigenschappen van de gebruikte webbrowsers, locatiegegevens en andere communicatiegegevens. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere doeleinden.

  De verzamelde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

  Sociale media
  Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s en artikelen eenvoudig te kunnen delen op sociale netwerken zoals Linkedin, Facebook . De scripts voor deze knoppen zijn afkomstig van de betreffende social media netwerken zelf en plaatsen meestal een cookie (zie ook onze cookieverklaring). Lees de privacyverklaringen van deze sociale netwerken om te zien wat zij met de verzamelde gegevens doen.

  Inzicht in verzamelde gegevens

  Wil je weten welke persoonlijke gegevens we in jouw specifieke situatie verzameld hebben? Neem dan contact met ons op via info@eventsoft.nl. We bieden je graag de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle informatie die aan ons is verstrekt en opgeslagen is in onze systemen.

  Gezien het aantal systemen dat gecontroleerd dient te worden, kan het verwerken van een algemeen verzoek tot inzage enige tijd duren. We streven er naar om binnen 15 werkdagen dit verzoek te beantwoorden en vragen hier je begrip voor.

  Gegevens die we delen

  We delen persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Eventsoft behalve in een van de volgende omstandigheden:

  Met jouw toestemming – We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten onze organisatie wanneer je ons toestemming hebt gegeven dit te doen.

  Voor externe verwerking – we leveren persoonlijke gegevens aan onze partners of andere vertrouwde bedrijven of individuen zodat ze de gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons Privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

  Om juridische redenen – We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten onze organisatie als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is. Om bijvoorbeeld te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties..

  Wijziging privacyverklaring

  Ons Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We beperken jouw rechten onder dit Privacybeleid niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. We zullen alle wijzigingen van het Privacybeleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving (bijv. via e-mail). Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd 24-02-2020

  Heb je vragen?

  Heb je vragen over de privacy verklaring, neem dan gerust contact met ons op.