We are a full service

iPOLSBAND
BUG FIXES

Hier vind je de bug fixes en
release informatie/historie

Maatwerk software, Verhuur, Laptop, Barcode, scanner, Draadloos Techniek Peer-to-peer Low-power & short range Local area network Long distance Cellular Low-power & long range Bluetooth Zigbee Z-Wave LTE Wifi NFC Lora Gsm GPRS, Peer-to-peer Directe communicatie Bluetooth Wifi-direct RFID NFC

v2021.2.1.17 (26-06-2021)

  • Path verwijzing naar \ProgramData\Eventsoft\iPolsband werkte in sommige gevallen niet correct.
  • Rapport layout voor polsbandjes heeft nu standaard de juiste afmeting van polsbandje
  • Bug-fixes en release nu rechtstreeks op internet raadplegen