BLUETOOTH, RFID
EN NFC

Wat is nu bluetooth, rfid en nfc en wat kan ik er mee?

BLUETOOTH, RFID EN NFC

Draadloze communicatie speelt een steeds grotere rol in de samenleving. Deze technologieen beschikken allemaal over unieke kwaliteiten en eigenschappen. Ook worden er steeds meer software oplossingen ontwikkeld met deze draadloze techniek. Handig om te weten wat deze oplossingen inhouden en waarvoor ze gebruikt kunnen worden.

BLUETOOTH

Bluetooth is een open standaard voor draadloze verbindingen tussen apparaten op korte afstand. Bluetooth is een radioverbinding (in de 2,4GHz-band) voor spraak en data op korte afstand. Het werkt ‘point to multipoint’, hetgeen inhoudt dat een enkele bron meer ‘ontvangers’ kan bedienen. Wanneer twee bluetoothapparaten een verbinding hebben opgebouwd, dan ontstaat een zogenoemd piconet.

Normaal gesproken zal het binnen een straal van 1 tot 10 meter functioneren, maar wanneer het zendvermogen wordt opgevoerd, kan de 100 meter worden gehaald. Een zogenoemde ‘zichtverbinding’ (elkaar kunnen zien) is niet nodig; dankzij de GHz-radioverbinding dringt het bluetoothsignaal ook door vaste materialen (zolang het geen metaal is). Bij een zichtverbinding kunnen er echter grotere afstanden overbrugd worden.

Omdat bluetooth een vervanger is voor de (korte) kabels, kan het worden gebruikt om allerlei apparaten met elkaar te laten communiceren. De ontwerpers hebben met opzet gebruikgemaakt van een goedkope radiotechniek, zodat bluetooth zonder veel bezwaar in ieder apparaat kan worden ingebouwd.

RFID

Radio-frequency identification (identificatie met radiogolven, RFID) is een technologie om van een afstand informatie op te slaan in en af te lezen van zogenaamde RFID-tags die op of in objecten of levende wezens zitten, bijvoorbeeld in chipkaarten die gebruikmaken van NFC.

RFID-tags zijn kleine chips die een identificatie code bevatten en die op afstand kan worden uitgelezen. RFID is de electronische opvolger van de streepjecode oftwel barcode. Het voordeel van RFID is dat er meer informatie kan worden opgeslagen in de chip en vrijwel onzichtbaar kan worden verwerkt in voorwerpen.

RFID-tags bestaan er in uiteenlopende vormen en afmetingen. Ze kunnn alleen-lezen of lezen/schrijven zijn. Daarnaast kunnen ze actief, semi-actief of passiet zijn. Actieve RFID-tags hebben en batterij en kunnen uitgelezen en beschreven worden. Semi-actieve RFID-tags hebben ook een batterij maar zenden alleen als antwoord op een ontvangen signaal. Passieve tags hebben geen energiebron maar benutten het electromagenetische vel van een lezer om stroom te induceren.

NFC

Near field communication (NFC) is een vorm van RFID. Waar het bij RFID primair om opslag en verzenden van informatie in één richting gaat, communiceert NFC in twee richtingen en kan het ontvangen signalen ook zelf verwerken. NFC wordt onder andere toegepast in mobiele telefoons als betaalmiddel en in ticketsystemen.

NFC lijkt erg op RFID, maar NFC is gelimiteerd tot communicatie binnen ongeveer 10cm en dat is waarom je je telefoon zo dicht bij de contactloze lezer moet plaatsen. De meeste personen zien het minimale bereik van NFC als een enorm beveiligingsvoordeel en het is een van de redenen waarom NFC gezien wordt als een veilig alternatief voor creditcards. De technologie kan echter voor meer dan alleen betalingen gebruikt worden. NFC kan data versturen, zoals video’s, contactinformatie en foto’s tussen twee apparaten met NFC.

In tegenstelling tot Bluetooth hoef je bij NFC niet een apparaat handmatig te koppelen of te zoeken naar een apparaat om data te versturen. Met NFC wordt automatisch een verbinding gestart wanneer een ander NFC apparaat binnen die eerdergenoemde 10cm komt. Zodra ze binnen het bereik van elkaar zijn, communiceren ze direct met elkaar en wordt de gebruiker op de hoogte gesteld.