DISCLAIMER

WIJ ZIJN NIET ZO VAN DE KLEINE LETTERTJES…MAAR
HELAAS ONTKOMEN WIJ ER NIET AAN

DISCLAIMER

Hoewel de grootste zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van deze website, kan EVENTSOFT niet garanderen dat de informatie compleet, gelijktijdig en / of accuraat is. EVENTSOFT aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze site, of op sites en / of informatiebronnen die derden te houden en zijn toegankelijk via deze site.

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website (www.eventsoft.nl) behoren tot EVENTSOFT, dat zijn kantoor heeft op Standaardmolen 86, Weert, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 3034828 (BTW nummer NL112838042B01). U wordt geadviseerd om deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door het bezoeken van deze website en / of het gebruik van de verstrekte informatie op deze website, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Het gebruik van deze website
Het gebruik van deze website is enkel op eigen risico. Ondanks de uiterste zorg die EVENTSOFT besteedt aan het beheer en de inhoud van de website, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is of onjuistheden bevat. EVENTSOFT niet expliciet of impliciet enige garantie dat de op deze website verstrekte informatie juist, volledig of actueel is te geven. EVENTSOFT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele (gevolg) schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of omissies op deze website, noch voor eventuele (gevolg) schade als gevolg van het gebruik, de presentatie, de levering of tijdelijke onbeschikbaarheid van deze internetsite of de links voor websites van derden.

EVENTSOFT beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en kan niet garanderen dat de informatie op deze website geschikt is of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als deze website wordt gebruikt uit andere landen dan Nederland, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

EVENTSOFT garandeert niet dat deze website zal werken zonder fouten of onderbreking. Het gebruik van deze website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat kan de werking van deze website in gevaar brengen en / of dat kan de informatie op deze website of de onderliggende software is niet toegestaan beïnvloeden.

Informatie van derden, producten en diensten
EVENTSOFT kan hyperlinks naar websites van derden geven. EVENTSOFT doet dit alleen voor uw informatie en het betekent niet dat EVENTSOFT beveelt de producten of diensten die op of via deze websites. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is dan ook volledig op eigen risico. EVENTSOFT aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid,  redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie op dergelijke websites wordt niet gecontroleerd door EVENTSOFT.

Intellectuele eigendomsrechten
EVENTSOFT, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merken, patent en andere intellectuele eigendomsrechten) voor alle informatie die op of via deze website (inclusief alle tekst, afbeeldingen en logo’s). Het is niet toegestaan om te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen informatie op deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EVENTSOFT of rechtmatige toestemming van de eigenaar. U kunt afdrukken en / of downloaden van informatie van deze website voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EVENTSOFT, is het niet toegestaan om links naar EVENTSOFT websites te tonen.

Online communicatie
Het internet kan onveilig zijn. Dus geen vertrouwelijke informatie per e-mail naar EVENTSOFT. Als u dat doet, accepteert u het risico dat uw vertrouwelijke bericht kan worden onderschept, misbruikt of gewijzigd door derden.

Toepasselijk recht
Nederlands recht is van toepassing op deze website en disclaimer. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze website en disclaimer is in Nederland aan de bevoegde rechter worden voorgelegd.

Wijzigingen
EVENTSOFT behoudt zich het recht voor om de op of via deze website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde zonder nadere aankondiging. Het wordt aangeraden om regelmatig te controleren of de op of via deze website, inclusief de tekst van deze website, is veranderd.

Contact

Mobiel

06-23111067

ADRES

STANDAARDMOLEN 86,
6003 CK WEERT